• De dag dat alles anders werd…

  Prinsjesdag. Een dag van begrotingen, een dag van de troonrede en voorlopig voor het laatst; ‘de gouden koets’. Maar het is ook de dag van de tegenbegrotingen en van het lange wachten op de confrontaties tussen de oppositie en de regering. Ja, mensen, Prinsjesdag is een dag uit duizenden. De SP heeft dit jaar weer […]

 • Niet moeilijker maken dan het is!

  Sociale zekerheid. Een begrip, waar menig mens een vraagteken bij zal zetten. Maar wel belangrijk. Het is een verzamelnaam van alle mogelijkheden voor de mens om inkomen en/ of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen. Een belangrijk stelsel, dat elke keer wel ter discussie staat. Nu willen mensen milieubelastingen verhogen in ruil voor […]

 • Ontstaan van sociale zekerheid in Nederland

  In Nederland werd de sociale zekerheid in het begin van de 20e eeuw langzaamaan ingevoerd door de toenmalige minister van landbouw Talma. In die periode werden er enkele wetten ingevoerd die betrekking hadden op arbeidsvoorwaarden en sociale verzekering. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de sociale zekerheid in een stroomversnelling. In 1947 kwam er een Noodwet […]

 • Help ook is een ander

  Natuurlijk is het sociale zorg stelsel een groot goed in Nederland. Maar niet iedereen weet altijd de goede wegen te bewandelen naar de organisaties voor hulp of wat dan ook. Dit zou vaak verholpen kunnen worden bij mensen die dichtbij de persoon staan die hulp nodig heeft. Soms is even wat sturing nodig voor iemand.

 • Leven op een budget

  Niet iedereen in Nederland heeft het even breed, zeker aan de onderzijde van de gemeenschap leven mensen met grote financiële problemen. Deze mensen krijgen via het sociale stelsel in Nederland vaak wel extra’s of worden geholpen om rond te komen. Voor sommige mensen zijn dingen heel normaal, dat wanneer je telefoon kapot gaat dat je […]

 • Bijstand aanvragen zaligmakend?

  Aan de basis is de sociale bijstand bedoeld om tijdelijke overbrugging van je onzekere tijd in huis te halen. De sociale bijstand is berekend op een bestaansminimum volgens Nederlandse voorwaarden en geeft weinig ruimte om buiten het budget te gaan. Kortom biedt het een bestaansminimum om samen met je partner en je gezin te overleven.

 • Sociale zekerheid in 2018

  Met prinsjesdag acther de rug is er eindelijk wat meer informatie over de sociale zekerheid in 2018. Een paar van de belangrijkste punten uit de begroting van 2018: 1) Meer baanzekerheid voor mensen. Veel mensen die een tijdelijke baan hebben willen eigenlijk graag full-time werken. 2) Pensioenstelsel (ik zal hier later meer over schrijven) 3) […]

 • Het belang van sociale zekerheid

  De Sociale Zekerheid wordt door sommigen voorgesteld als duur of ouderwets. De tijden en omstandigheden zijn doorheen de tijd veranderd en een moderner, goedkoper en doeltreffender systeem zou geen slecht idee zijn. In ieder geval is het schrappen van het systeem geen oplossing en zou dit rampzalige gevolgen kunnen hebben: beperkingen op gezondheidszorg, een hogere […]

 • Hoe zit ons sociale zekerheidsstelsel in elkaar

  De gemiddelde Werkgever heeft weinig benul van sociale zekerheid, volgens een onderzoek uitgevoerd door adviesbureau Willis Towers Watson in november 2016. Dit onderzoek wees uit dat 40% van de Nederlandse bedrijven niet goed op de hoogte is van de sociale regelingen en subsidies waar zij een beroep op kunnen doen voor hun werknemers. Het is […]