• De dag dat alles anders werd…

  Prinsjesdag. Een dag van begrotingen, een dag van de troonrede en voorlopig voor het laatst; ‘de gouden koets’. Maar het is ook de dag van de tegenbegrotingen en van het lange wachten op de confrontaties tussen de oppositie en de regering. Ja, mensen, Prinsjesdag is een dag uit duizenden. De SP heeft dit jaar weer […]

 • Niet moeilijker maken dan het is!

  Sociale zekerheid. Een begrip, waar menig mens een vraagteken bij zal zetten. Maar wel belangrijk. Het is een verzamelnaam van alle mogelijkheden voor de mens om inkomen en/ of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen. Een belangrijk stelsel, dat elke keer wel ter discussie staat. Nu willen mensen milieubelastingen verhogen in ruil voor […]

 • Hoe zit ons sociale zekerheidsstelsel in elkaar

  De gemiddelde Werkgever heeft weinig benul van sociale zekerheid, volgens een onderzoek uitgevoerd door adviesbureau Willis Towers Watson in november 2016. Dit onderzoek wees uit dat 40% van de Nederlandse bedrijven niet goed op de hoogte is van de sociale regelingen en subsidies waar zij een beroep op kunnen doen voor hun werknemers. Het is […]

 • Hoe kun je rondkomen met weinig geld?

  In Nederland leeft op dit moment zeven procent van de mensen in armoede. In 2013 was dat nog 7,9 procent. Deze cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau tonen aan dat de Armoede daalt in ons land. Helaas zal de armoede in 2017 waarschijnlijk weer licht toenemen, zo zeggen de onderzoekers er meteen bij in […]

 • Belangrijkste wijzigingen sociale zekerheid 2016

  De sociale zekerheid wordt gezien als een van de grootste verworvenheden van de naoorlogse maatschappij. In geval van ziekte, werkloosheid of pensioen verleent het Rijk het recht aan haar burgers op sociale zekerheid. Vanwege het feit dat de economie de laatste jaren erg is veranderd en dan met name de arbeidsmarkt, heeft men besloten een […]

 • Wat staat er in de sociale zekerheidswetten?

  Hoewel het tegenwoordig misschien niet meer te merken is, het Nederland van voor de Tweede Wereld Oorlog kende grote armoede. Zowel in de plaggenhutten in het Noorden van het land, als in de nauwe straatjes van de Amsterdamse Jordaan. Het laatste is tegenwoordig een chique buurt, maar nog geen eeuw geleden kon het makkelijk vergeleken […]

 • Zorgverzekering

  Dat een zorgverzekering voor iedereen verplicht is is geen nieuws. Maar ondanks de verplichting is een zorgverzekering zeker geen luxe. Omdat de meeste mensen gelukkig hun verzekering vrijwel nooit gebruiken (ik zeg gelukkig omdat dit betekent dat je gezond bent), voelt het soms alsof er een hoop betaald moet worden voor een service die geen […]

 • Opleiding sociale verzekeringen – mijn ervaringen.

  Ik ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in de verdeling van welvaart en de manieren waarop een samenleving zorgt voor de zwakkeren in de samenleving, en hoewel ik nooit wist hoe ik deze interesse een plek kon geven in mijn persoonlijke leven heb ik die manier nu dan toch eindelijk gevonden, onlangs ben ik gestart met […]

 • Sociale zekerheid voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten

  In Nederland hebben we een sociaal zorgstelsel. Dat betekend dat we voor elkaar zorgen. De sterkere in de samenleving dragen de zwakkeren. Dit betekend dat mensen met een hoger salaris meer bijdragen aan de sociale premies dan de mensen met een lager salaris. Ik vertel je hierbij graag over een persoonlijke ervaring die ik heb […]