• De dag dat alles anders werd…

  Prinsjesdag. Een dag van begrotingen, een dag van de troonrede en voorlopig voor het laatst; ‘de gouden koets’. Maar het is ook de dag van de tegenbegrotingen en van het lange wachten op de confrontaties tussen de oppositie en de regering. Ja, mensen, Prinsjesdag is een dag uit duizenden. De SP heeft dit jaar weer […]

 • Niet moeilijker maken dan het is!

  Sociale zekerheid. Een begrip, waar menig mens een vraagteken bij zal zetten. Maar wel belangrijk. Het is een verzamelnaam van alle mogelijkheden voor de mens om inkomen en/ of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen. Een belangrijk stelsel, dat elke keer wel ter discussie staat. Nu willen mensen milieubelastingen verhogen in ruil voor […]

 • Bijstand aanvragen zaligmakend?

  Aan de basis is de sociale bijstand bedoeld om tijdelijke overbrugging van je onzekere tijd in huis te halen. De sociale bijstand is berekend op een bestaansminimum volgens Nederlandse voorwaarden en geeft weinig ruimte om buiten het budget te gaan. Kortom biedt het een bestaansminimum om samen met je partner en je gezin te overleven.

 • Sociale zekerheid in 2018

  Met prinsjesdag acther de rug is er eindelijk wat meer informatie over de sociale zekerheid in 2018. Een paar van de belangrijkste punten uit de begroting van 2018: 1) Meer baanzekerheid voor mensen. Veel mensen die een tijdelijke baan hebben willen eigenlijk graag full-time werken. 2) Pensioenstelsel (ik zal hier later meer over schrijven) 3) […]

 • Het belang van sociale zekerheid

  De Sociale Zekerheid wordt door sommigen voorgesteld als duur of ouderwets. De tijden en omstandigheden zijn doorheen de tijd veranderd en een moderner, goedkoper en doeltreffender systeem zou geen slecht idee zijn. In ieder geval is het schrappen van het systeem geen oplossing en zou dit rampzalige gevolgen kunnen hebben: beperkingen op gezondheidszorg, een hogere […]

 • Hoe zit ons sociale zekerheidsstelsel in elkaar

  De gemiddelde Werkgever heeft weinig benul van sociale zekerheid, volgens een onderzoek uitgevoerd door adviesbureau Willis Towers Watson in november 2016. Dit onderzoek wees uit dat 40% van de Nederlandse bedrijven niet goed op de hoogte is van de sociale regelingen en subsidies waar zij een beroep op kunnen doen voor hun werknemers. Het is […]

 • Hoe kun je rondkomen met weinig geld?

  In Nederland leeft op dit moment zeven procent van de mensen in armoede. In 2013 was dat nog 7,9 procent. Deze cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau tonen aan dat de Armoede daalt in ons land. Helaas zal de armoede in 2017 waarschijnlijk weer licht toenemen, zo zeggen de onderzoekers er meteen bij in […]

 • Belangrijkste wijzigingen sociale zekerheid 2016

  De sociale zekerheid wordt gezien als een van de grootste verworvenheden van de naoorlogse maatschappij. In geval van ziekte, werkloosheid of pensioen verleent het Rijk het recht aan haar burgers op sociale zekerheid. Vanwege het feit dat de economie de laatste jaren erg is veranderd en dan met name de arbeidsmarkt, heeft men besloten een […]

 • Wat staat er in de sociale zekerheidswetten?

  Hoewel het tegenwoordig misschien niet meer te merken is, het Nederland van voor de Tweede Wereld Oorlog kende grote armoede. Zowel in de plaggenhutten in het Noorden van het land, als in de nauwe straatjes van de Amsterdamse Jordaan. Het laatste is tegenwoordig een chique buurt, maar nog geen eeuw geleden kon het makkelijk vergeleken […]