Belangrijkste wijzigingen sociale zekerheid 2016{0}

De sociale zekerheid wordt gezien als een van de grootste verworvenheden van de naoorlogse maatschappij. In geval van ziekte, werkloosheid of pensioen verleent het Rijk het recht aan haar burgers op sociale zekerheid. Vanwege het feit dat de economie de laatste jaren erg is veranderd en dan met name de arbeidsmarkt, heeft men besloten een aantal hervormingen aan het stelsel toe te passen. Maar wat is er nu precies veranderd? Het gaat hier om de wet werk en zekerheid, waarin het sociale zekerheid 2016 bij inbegrepen is. Sociale zekerheid 2016 betekent bijvoorbeeld het inkorten van de periode waarin men recht heeft op een werkloosheidsuitkering, waarmee men de arbeidsmarkt wil stimuleren. De sociale zekerheid is grof gezegd onder te verdelen in sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. In principe betaal je voor sociale verzekeringen een premie en voor sociale voorzieningen niet. Maar deze termen vloeien vaak in elkaar over. De kinderbijslag is bijvoorbeeld officieel een sociale verzekering, maar er hoeft geen premie voor worden betaald.

(Visited 48 times, 1 visits today)