De Wajong regeling verandert{0}

Een onderdeel van het Nederlandse sociale zekerheidstelsel gaat veranderen. De Wajong regeling, speciaal voor jonggehandicapten in onze samenleving, zal vereenvoudigd worden. Er zijn door de jaren heen veel details toegevoegd en daardoor is dit onderdeel van het sociale stelsel te ingewikkeld geworden. Daarnaast zal het loon stijgen als er meer gewerkt wordt. Een andere goede verandering is dat het mogelijk is om de uitkering te behouden als de jonggehandicapte besluit om terug naar de schoolbanken te gaan. Ook worden er regels samengevoegd, zodat er gestimuleerd wordt om meer te participeren in de samenleving.

Sociale verzekering wordt gewijzigd

(Visited 1 times, 1 visits today)