Het blijft je pakken

Sociale zekerheid is een pakkend onderwerp. Niet alleen in Nederland zijn we er vol van! Ook in het buitenland en ver daarbuiten is de sociale zekerheid een onderwerp dat vele mensen bezighoudt. Neem nu het machtigste land op deze aardbol. Amerika. President Obama is rigoureus te werk gegaan met het normaliseren van het zorgstelstel. Het is zelfs nu het geval dat deze fijne man pleit voor meer sociale voorzieningen. Bijvoorbeeld doorbetalen bij ziekte of inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen.

 

Dingen die voor ons in Nederland normaal zijn. Maar is dat wel normaal? Zijn wij in Nederland niet gewoon veel verder dan in andere landen? Ik denk dat je dit breder moet trekken, want in de EU zijn we ook verder dan in Amerika. Dit is waarom Chinezen interesse hebben in de manier hoe de sociale zekerheid is opgezet in de EU. Mijns inziens hebben we het hier dan over de sociale zekerheid in de westerse landen, of in ieder geval de landen die met de tijd meegaan. Sociale zekerheid is een pakkend onderwerp. Zelfs wereldwijd. Toch opvallend, vind je niet?

(Visited 97 times, 1 visits today)