Ontstaan van sociale zekerheid in Nederland{0}

In Nederland werd de sociale zekerheid in het begin van de 20e eeuw langzaamaan ingevoerd door de toenmalige minister van landbouw Talma. In die periode werden er enkele wetten ingevoerd die betrekking hadden op arbeidsvoorwaarden en sociale verzekering. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de sociale zekerheid in een stroomversnelling. In 1947 kwam er een Noodwet Ouderdomsvoorziening, waardoor bejaarden pensioen ontvangen, ongeacht of ze een premie hebben betaald of niet. Twee jaar later, in 1949, werd de Werkloosheidswet ingevoerd. Hierdoor kregen personen die een zekere periode gewerkt hadden, recht op een werkloosheidsuitkering. Zo werd een grote groep mensen behoed voor armoede!

Minder armoede dankzij sociale zekerheid

(Visited 1 times, 1 visits today)