Over mij

“Sociale zekerheid. Het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.” Een definitie, die mij mijn hele leven al bezig houdt. Ik ben Stefan Zakelijkheid. Een doodgewone jongeman van midden twintig, getrouwd en twee kinderen. Al vanaf jongs af aan is de sociale zekerheid  en alle regels en rechten, die daarbij horen een ‘hot’-item voor mij? Waarom zou je zeggen? Dat komt door verschillende problemen in zorgen die in mijn familie plaatsvinden. Ik kan er niet in details op ingaan, omdat het anders te persoonlijk wordt, maar ga er maar van uit, dat het te maken heeft met ziekte, overlijden en je baan verliezen. Ik heb besloten om een blog te gaan schrijven over dit onderwerp in de hoop dat mijn blog een soort vraagbaak is voor iedereen, die met dit onderwerp te maken heeft. Veel leesplezier

(Visited 138 times, 1 visits today)