Sociale zekerheid bij een verhuis naar het buitenland{0}

Als je naar het buitenland verhuist, heeft dat grote gevolgen voor je levensstijl, maar ook voor je sociale zekerheid. Bij een verhuis moet je ervoor zorgen dat je gedekt blijft in het gastland. Als je naar een ander EU-land vertrekt en daar in loondienst of als zelfstandige aan het werk gaat, moet je je inschrijven in het plaatselijke socialezekerheidsstelsel. Toch kan je als gedetacheerd werknemer en als zelfstandige tijdelijk in een ander land van de Europese Unie gaan werken en toch gebruik maken van de sociale zekerheid in Nederland. Vooraf goed informeren bij de plaatselijke instanties is een must.

Sociale zekerheid in het buitenland

(Visited 1 times, 1 visits today)