Hoe zit ons sociale zekerheidsstelsel in elkaar {0}

De gemiddelde Werkgever heeft weinig benul van sociale zekerheid, volgens een onderzoek uitgevoerd door adviesbureau Willis Towers Watson in november 2016. Dit onderzoek wees uit dat 40% van de Nederlandse bedrijven niet goed op de hoogte is van de sociale regelingen en subsidies waar zij een beroep op kunnen doen voor hun werknemers. Het is daarom een goed idee om zelf wat onderzoek te doen naar hoe ons sociale zekerheidsstelsel precies in elkaar zit. Het sociale zekerheidsstelsel in Nederland bestaat uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. De werknemersverzekeringen worden ingehouden op het salaris van werknemers en zijn beschikbaar in tijden van nood. De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) worden betaald vanuit de werknemersverzekeringen. De volksverzekeringen zijn beschikbaar voor alle ingezetenen in Nederland en deze worden gefinancierd door middel van algemene premies en belastingen. Onder de volksverzekeringen vallen bijvoorbeeld de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet Langdurige zorg (WLZ). Al deze sociale verzekeringen zijn beschikbaar voor mensen die het nodig hebben wanneer ze het nodig hebben. Zo kun je in geval van ziekte, langdurige zorg of voor de zorg voor kinderen rekenen op een extraatje of vervangend inkomen. Meer informatie over ons sociale stelsel kun je vinden op de website van de overheid en de Belastingdienst.

Sociale zekerheidsstelsel: handig om te weten hoe het nou precies in elkaar zit